TRUE NO.1 EXPERT OF HYDRAULIC SYSTEM IN VIET NAM

VN EN

Dịch vụ nâng cấp và sửa chữa

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo, nâng cấp và sửa chữa thiết bị, hệ thống thủy lực. V.P-TECH có đủ năng lực cần thiết để kiếm tra, đanh giá các hệ thống thủy lực, đồng thời đưa ra đề xuất nâng cấp và sửa chữa phù hợp, đáp ứng chính xác yêu cầu của khách hàng, giúp tối đa hóa khoản đầu tư của khách hàng.

Đội ngũ tư vấn kĩ thuật của V.P-TECH có thể đưa ra nhưng kế hoạch nâng cấp sửa chữa đáp ưng các yêu cầu cụ thể của khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Sửa chữa và nâng cấp thệ thống điều khiển
• Sửa chữa và nâng cấp máy/hệ thống thủy lực
• Sửa chữa và nâng cấp bộ nguồn thủy lực
• Sửa chữa và nâng cấp thiết bị thủy lực
• Sửa chữa và nâng cấp theo yêu cầu của khách hàng

Dịch vụ sửa chữa và nâng cấp của chúng tôi là một khoản đầu tư hiệu quả cho thiết bị / hệ thống thủy lực của khách hàng.

Bộ Phận Sửa Chữa & Nâng Cấp:
Mr. Đăng - Technical Manager
Tel: (+84) 948 628 086 - Zalo: (+84) 948 628 086
Mr. Linh - Technical Manager
Tel: (+84) 901 664 739 - Zalo: (+84) 948 628 086
 


Dự án sửa chữa và nâng cấp: 2 bộ máy ép thủy lực khung chữ C


Dự án sửa chữa và nâng cấp: Máy ép xốp thủy lực EPS 180