TRUE NO.1 EXPERT OF HYDRAULIC SYSTEM IN VIET NAM

VN EN
12
Jun

Xưởng Kiểm Tra Thủy Lực

Đây là nơi mà xi lanh hoặc hệ thống thủy lực sẽ được kiểm tra. Xưởng có thể thực hiện kiểm tra áp suất, kiểm tra rò rỉ bên ngoài/bên trong, kiểm tra bơm thủy lực với kết quả chính xác cao.

Đơn vị kiểm tra:

·         2000 lít – 2 bộ

·         1200 lít – 1 bộ

Hình ảnh kiểm tra, xửa chữa và lắp ráp xy lanh tại Xưởng Kiểm Tra Thủy Lực:

z4557372417369-dcc867f51499129ae7b8914e5d05ab6f1698453543.jpgz4574759884714-a99a0e3db22e0616284211e9c5a976961691206472.jpgz4574759877333-e3c175eb487bf60f5469d003d67ac2b21691138828.jpgz4731880379854-d005c5487dc3e43c6a6ca2d230e30fdc1698453592.jpgz4821888303488-ddd3f4058093ed6e6c40898ebee19b251698453534.jpgz4821888328020-119aaff3bcb371e6876b79a68879fbf11698453530.jpg20220519-1515281688607278.jpghydraulic-test-room1686639393.jpgspecial-cylinder-021688607285.jpg20220519-1515421688607278.jpgz4346655767414-8a2d85a64631988cfed8529106879f121691134029.jpg