Giới Thiệu Công Ty

Giới Thiệu

MỤC TIÊU

 • Nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Trau dồi tính sang tạo trong thiết kế và chế tạo.
 • Đặt lợi ích của khách hàng làm đầu.
 • Trở thành Công Ty hàng đầu lĩnh vực thủy lực.

SỨ MẠNG

 • Tạo ra môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp, thử thách  để thu hút nhân tài và phát triển bền vững.
 • Đảm bảo ổn định chất lượng, luôn cải tiến sản phẩm cho hiệu quả cao nhất.
  • CON NGƯỜI VP TECH: "CHÍNH TRỰC - HIỆU QUẢ - CHUYÊN NGHIỆP".

   

  Đây là ba đức tính không thể thiếu của mỗi thành viên VP TECH.

   

  Chính trực là sự liêm chính và ngay thẳng.

  Hiệu quả là kết quả cụ thể đã đạt được.

  Chuyên nghiệp là tập trung cải tiến công việc chuyên môn ngày một tốt hơn.

   

  • CHẤT LƯỢNG TỐT:

   

  Tất cả dịch vụ và sản phẩm đến tay khách hàng đều phải đạt được chất lượng tốt.

   

  • PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG:

   

  Đảm bảo mọi kế hoạch kinh doanh phải dựa trên hiệu quả lâu dài, có kết quả tốt, trong vòng kiểm soát và không đi ngược lại lợi ích của cộng đồng.

Liên Hệ

 • - Địa Chỉ: 17/1 Khu Phố 1, Phường Bình Đa, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • - Điện Thoại: (+84) 02513.913.459 - (+84) 02513.811.258
 • - Fax: (+84) 02513.913.460
 • - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • - Website: www.vptech21.com  - www.vptech-hyd.com - www.vietbioenergy.com